Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mielen Majatalon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 7.7.2019. Viimeisin muutos 19.6.2022.

Osoitteemme on https://www.mielenmajatalo.fi ja https://www.marisarajarvi.fi.

Rekisterinpitäjä

Mielen Majatalo (y-tunnus 2749562-1)
Verkkosivujen osoite https://www.mielenmajatalo.fi

c/o Mari Sarajärvi, Kallioimarre 4, 42100 Jämsä
sähköposti: mari@marisarajarvi.fi

Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjän omistamien ja hallinnoimien Mielen Majatalon tuottamien palveluiden asiakas- ja markkinointirekisteri (sähköpostilista).

Tietosuojan yleiset periaatteet

Jotta voit saada parasta mahdollista asiakaspalvelua, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Rekisterinpitäjänä käsittelemme sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön tai sen soveltamisen muuttuessa.

Käyttämällä palvelujamme, verkkosivustoamme www.mielenmajatalo.fi tai www.marisarajarvi.fi, täyttämällä lomakkeen tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, ei yhteistyömme ja vuorovaikutuksemme voi kehittyä sinua ja meitä tyydyttävällä tavalla.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen hoito
 • Asiakastietojen ylläpito
 • Käyttäjien tunnistaminen
 • Palveluiden tuottaminen ja toimitus
 • Sopimusvelvoitteiden toteutus
 • Laskutus
 • Markkinointitoimenpiteet
 • Liiketoiminnan, verkkosivuston ja palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
 • Yhteydenottopyyntöjen hoito
 • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttö
 • Palveluidemme kohdentaminen

Tietojasi ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

Mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen tai palveluidemme käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

 • Mielen Majatalo -Markkinointirekisteriin (sähköpostilista) keräämme sinulta Mielen Majatalo (mielenmajatalo.fi tai marisarajarvi.fi) -sivustolta, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista asiakastilaisuuksista ja -tapahtumista enintään seuraavia tietoja
  1. Nimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Puhelinnumero
 • Palveluiden tuottamista ja toimittamista sekä asiakassuhteen ylläpitoa ja hoitoa sekä laskutusta varten voimme kerätä suoraan sinulta myös seuraavia tietoja:
  1. Osoite
  2. Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria.

Mielen Majatalo -markkinointirekisteriin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä pelkällä sähköpostiosoitteella.

Kun vierailet Mielen Majatalo (mielenmajatalo.fi tai marisarajarvi.fi) -verkkosivustolla, sinun tietokoneesi voi lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi ja tieto siitä, mitä kautta tulit sivustolle). Keräämme myös evästeiden avulla tietoja siitä, miten käyttäjänä käytät sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä tarkempaa tietoa.

Kun syötät henkilötietoja Mielen Majatalon verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin ilmoitat henkilötietoja Mielen Majatalolle, hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Millä perusteella henkilötietojasi käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle rekisterissämme on pääsääntäisesti joku seuraavista

 • olet itse antanut vapaaehtoisen suostumuksen (esim. liittyminen sähköpostilistalle)
 • sopimussuhde, jossa olet rekisteröityneenä osapuolena (esim. olet ostanut tuottamiamme palveluita ja käsittelemme tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteidemme täyttämiseksi)
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhteen ylläpitäminen ja liiketoiminnan kehittäminen).

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan.

Tietojasi ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, ellei tiedon luovuttaminen ole välttämätöntä palvelun tuottamiseksi, tietojen tallentamiseksi, säilyttämiseksi tai käsittelemiseksi ulkoistettujen palvelujen yhteydessä (esim. sähköpostijärjestelmä tai käyttämämme ulkoinen verkkokurssialusta). Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös näissä tilanteissa lainmukaisesti. Tavanomaisessa ulkoistetussa tilanteessa, kolmannen osapuolen toimijat keräävät, käyttävät ja esittävät asiakastietoja ainoastaan niiden tarpeen vaatimissa rajoissa. Tämä mahdollistaa kolmannen osapuolen toimijan tarjoaman palvelun parhaan käytön.

Jotkin kolmannen osapuolen toimijat, kuten maksunvälityspalveluntarjoajat, voivat käyttää omia tietosuojalausekkeitaan. Jotta maksutapahtumat voivat toteutua, meidän on annettava tapahtumia varten tarvittavat tiedot. Annettuihin tietoihin pätevät maksutapahtuman ajan kolmannen osapuolen tietosuojalausekkeet. Suosittelemme siis, että tutustut myös käyttämäsi maksunvälityspalvelun tietosuojakäytöntöihin ja siihen, kuinka he käyttävät henkilötietojasi.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Tietojesi luovuttaminen saattaa tulla kyseeseen myös, mikäli olisimme osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Joiltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Olemme varmistaneet, että ulkopuoliset palvelutarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. 

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrimme aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojasi säilytetään ja suojataan?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelun tuottamiseen liittyvien sopimusten perusteella yhteistyökumppaneillemme.

Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme, että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle.

Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän eli sinun päätelaitteellesi. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käytät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjänä voit antaa suostumuksesi tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimesi asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille. Voit myös peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämässämme sähköpostissa olevan peruutuslinkin kautta.

Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ilmoittamalla siitä meille.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen mari@marisarajarvi.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä voimassa olevalla henkilöllisyystodistuksella. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön tai sen soveltamisen muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot:

Mielen Majatalo, sähköposti mari@marisarajarvi.fi